Kommunikologcenter | Systemisk Ledarskapsutbildning
1268
page-template-default,page,page-id-1268,page-child,parent-pageid-1141,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Systemisk Ledarskaps-utbildning

 

Om utbildningen 

Syftet med utbildningen är att ge såväl den nye ledaren som den med mer erfarenhet en djupare förståelse för och kunskap om vad som är gemensamma framgångsfaktorer för att lyckas med uppdraget att vara ledare både för sig själv och andra.

Att vara en ledare som tillsammans med sitt team lyckas med att både må och nå toppen.

Innehåll och omfattning

Omfattning: 10 dagar fördelade under perioden augusti 2017 till januari 2018. Mellan utbildningstillfällena ingår uppgifter att genomföra på sin arbetsplats och i sitt övriga liv, samt möjlighet till individuell coachning.

 

Ämnen:

-Kommunikation är allt – Kommunikationens ABC

-Att vara ledare, lyckas med sin uppgift och må bra samtidigt

-Om intentioner, ramar och beteende

-Systemisk förståelse

-Struktur som ökar effektivitet och minskar stress

-Effektiva möten som fyller sitt syfte

-Att ge och ta emot sorterad feedback

-Meningsfulla medarbetarsamtal

-Konflikthantering

 

 

Mer om innehållet i utbildningen

 

Kommunikation är allt – Kommunikationens ABC

Syftet är att inspirera, väcka insikter och öka förståelsen för vad kommunikation är och hur din kommunikation påverkar dig själv och andra. Den största resursen i alla organisationer är människorna som jobbar där. Genom god kompetens inom kommunikation så frigörs den resursen.

Det blir enklare att uppnå önskade mål och tillstånd genom ökad medvetenhet och kunskap om kommunikation. Många missförstånd och konflikter kan undvikas.

 

Om intentioner, ramar och beteende – en systemisk förståelse

Alla delar i livet hör samman och allt påverkar oss. Innehållet i utbildningen bidrar till en ökad förståelse för att alla människor och varje situation är unik. Detta behöver vi ha uppmärksamhet på när vi leder andra människor. Det handlar bland annat om att bli tydlig med:

Vad är syftet med det vi gör?

Vilka miljöer och arbetssätt bidrar till kraft och effektivitet?

Vilka föreställningar om mig själv, andra, livet och ledarskap hjälper och vilka hindrar mig och andra att utvecklas?

Agerar jag i samstämmighet med den riktning jag vill leda mig och andra?

Vad behövs för att få alla delar i ett system att fungera tillsammans?

 

Struktur som ökar effektivitet och minskar stress

Minska stress, öka effektivitet och må bättre genom att skapa en struktur som hjälper dig och andra att göra rätt saker, vid rätt tillfälle och med ett medvetet fokus.

Många av oss har en fullproppad agenda, en lång att-göra-lista, en mailbox som aldrig är tom, en telefon som går varm. Och i tillägg till det så har vi ett privatliv som vi också vill hinna med och må bra i.

Genom några enkla justeringar i ditt arbetssätt kan stora positiva förändringar ske. Både för dig och dem i din närhet.

 

Effektiva möten som fyller sitt syfte

Du får verktyg till att planera, genomföra och följa upp effektiva möten.

Vi tar utgångspunkt i frågeställningar som: syfte med möte, tydlig ramsättning, rätt personer på plats, att hålla sig till mötesagenda, ansvarsfördelning och uppföljning.

 

Att ge och ta emot sorterad feedback

Feedback ska kunna bidra till nyttig och värdefull utveckling och förbättring – annars är det inte värt att ge eller ta emot feedback.

Vi tränar på att utgå ifrån vad vi faktiskt har sett och hört av den som vi ska ge feedback till, syfte och ramsättning av den genomförda aktiviteten, istället för att ta utgångspunkt i tolkningar, i en specifik metod eller modell. När feedback är en fungerande och uppskattad aktivitet så är vår erfarenhet att det sker positiv utveckling både i individen och i organisationen.

 

Konflikthantering, meningsfulla medarbetarsamtal och dagligt värderingsstyrt ledarskap

När vi lagt grunden inom alla områden som är beskrivna ovanför, så kommer du enklare kunna hantera alla tänkbara situationer som ledare. Vi kommer bland annat att träna på konflikthantering, medarbetarsamtal och dagligt ledarskap med utgångspunkt i en systemisk förståelse. Att ställa rätt frågor och agera i linje med det vi önskar uppnå för att både må och prestera på topp!

För människor
som leder andra människor

Datum och upplägg 

 

Nästa utbildning 

31 oktober – 1 november

28 november

18-19 december

10-11 januari 2018

14-15 februari 2018

15 mars 2018

 

Första utbildning 2018

31 januari-1 februari

22 februari

13-14 mars

17-18 april

2-3 maj

7 juni

Pris

30 000 kr

Anmälan

Skicka din anmälning till: info@kommunikologcenter.se

Utbildare

Suss Björklund, kommunikolog

Suss är grundare till Kommunikologcenter Sjöstaden, utbildare och coach. Även verksam som förändringsledare och föreläsare ute i organisationer. Suss har tidigare arbetat i över 20 år i olika ledningsfunktioner inom tränings- och hälsobranschen, där hon bland annat var med och utvecklade nordens största träningskedja. Hela tiden med en tydlig drivkraft att bidra till att hjälpa fler att må bättre.

Läs mer om Suss.

Gästutbildare: Lasse Evertsson, coach & kommunikolog,

Lasse har många års erfarenhet av att coacha såväl elitidrottare, som företag och organisationer, där målet är att höja prestationen och ”njutationen”. Är det möjligt? Vilka nycklar kan hjälpa dig i din resa med att utveckla både den du är och vad du gör?

Läs mer om Lasse.

Gästföreläsare: Rolf Cassergren, Vice President Public Affairs at The Absolut Company

Rolf har under sina 30 år som ledare inom stora organisationer noterat den enorma kraft som frigörs när kommunikation utgår från en systemisk ansats. Han är förundrad men numera inte förvånad när han erfar den lätthet med vilken ett förändringsarbete kan genomföras och uppnå önskat resultat. Det är vidare även en stor trygghet att förstå och kunna förklara vad det är som händer och varför. Det härliga och fina är dessutom att samma arbetssätt, det systemiska ledarskapet fungerar på både organisations- och gruppnivå som på individ nivå.

Resultatet från sitt eget arbete och den skillnad hans ansats varit jämfört med dem som inte tagit till sig ett systemiskt ledarskap delar han med sig av under utbildningen.